» Van EGA naar WHS op weg naar een nieuw wereldwijd handicap systeem

Van EGA naar WHS op weg naar een nieuw wereldwijd handicap systeem

Op dit moment zijn er wereldwijd zes verschillende handicapsystemen in gebruik. Maar met de komst van het nieuwe World Handicap System (WHS) zal de handicap van iedere speler vanaf nu op dezelfde manier bepaald worden. Sommige landen werken al met WHS, Nederland zal het systeem in januari 2021 invoeren. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de berekening van de handicap. Aan het systeem van invoeren van qualifying scores zal echter niets veranderen: dat blijft – met het invoeren van de score per hole via zuil, telefoon of computer – ongewijzigd. Het kan zijn dat de nieuwe WHS-handicap al voor 1 januari 2021 naast de huidige (EGA) handicap getoond wordt bij het invoeren van een nieuwe qualifying score dit jaar.

Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken en gevolgen van het WHS voor de handicapberekening:

  • Iedere speler krijgt op 1 januari 2021 een nieuwe handicap. Deze wordt berekend op basis van de beste 8 scores (dagresultaten) van de laatste 20 qualifying rondes vanaf 1 januari 2016. Als er geen 20 qualifying scores aanwezig zijn wordt de omzetting aangepast.
  • Ervaring uit andere landen heeft geleerd dat de nieuwe systematiek voor de meeste spelers hogere handicaps oplevert. Voor goede en consistente spelers met veel qualifying scores kan de nieuwe handicap echter ook lager uitvallen.
  • Voor spelers met weinig scores kan een nieuwe qualifying score in het nieuwe jaar tot flinke aanpassingen (omhoog en omlaag) leiden. Let op: een goede nieuwe ronde hoeft niet automatisch te leiden tot handicapverlaging omdat tegelijkertijd een goede eerdere ronde uit de serie van 8 beste resultaten kan vervallen. De handicap zal pas een stabiel niveau bereiken bij voldoende (tenminste 20) qualifying scores.
  • Stableford als spelvorm (en resultaatuitkomst) blijft bestaan, maar Stableford-punten zijn niet langer de rekeneenheid voor een handicap-aanpassing. De huidige bufferzone verdwijnt.
  • In combinatie met de ‘Course Rating’ (moeilijkheidsgraad baan voor speler met handicap 0) en de ‘Slope Rating’ (moeilijkheidsgraad baan voor ‘bogeyspeler’) wordt de ‘Course Handicap’ vastgesteld. Dat is een tabel die het aantal slagen weergeeft dat de speler krijgt bij een gegeven WHS handicap. Volledig vergelijkbaar met de huidige Playing Handicap.
  • Het systeem gaat uit van de score per hole. Extreem hoge of afwezige (bijvoorbeeld bij wedstrijd tegen par of bij Stableford competities) scores op een hole worden door de computer gecorrigeerd tot netto par +2. Een 9 (of streep) op een par 4 met een (1) slag wordt dan bijvoorbeeld een 7. Deze aanpassingen aan de score leiden via de zogenaamde Aangepaste Bruto Score tot het ‘dagresultaat’. Het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten vormen aldus de nieuwe handicap.
  • Het huidige CBA maakt plaats voor het omvattender PCC (Playing Competition Calculation) dat rekening houdt met alle scores die op een dag tot stand zijn gekomen. De verrekening van deze PCC vindt ‘s nachts (door de NGF) plaats en kan in voorkomende gevallen op de volgende dag aanleiding zijn voor een aanvullende handicap-aanpassing.
  • Ook lage handicappers kunnen nu buiten wedstrijdverband qualifying rondes spelen. Daarnaast blijft – net als nu – het spelen van 9 qualifying holes mogelijk. De mogelijkheid om op onze baan qualifying rondes van 14 holes te spelen wordt onderzocht.
  • Het WHS heeft mechanismen die ervoor zorgen dat tijdelijk vormverlies niet direct leidt tot een veel hogere handicap. De WHS-handicap zal in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste WHS-handicap in de afgelopen 12 maanden – dit op voorwaarde dat er minimaal 20 scores aanwezig zijn.

De commissie hoopt dat het nieuwe systeem voor veel spelers aanleiding zal zijn om vaker en meer qualifying rondes te spelen!

Meer weten?
De NGF heeft vanzelfsprekend ook enige documenten over dit onderwerp gemaakt. Elders op deze pagina vindt u er twee: een korte introductie en een uitgebreide toelichting.

Op ‘Caddie’ zijn bovendien enige leerzame filmpjes in zien.