» Coronacrisis

Coronacrisis

Beste leden,

De hele wereld heeft te maken met de coronacrisis.
Hierin hebben wij als vereniging een maatschappelijke rol te vervullen. Wij willen graag meehelpen aan de bestrijding van die crisis. En dat doen wij door golfbaan Broekpolder gesloten te houden tot nader order. Hoe jammer we dat allemaal ook vinden.
Omdat wij het niet beter kunnen verwoorden dan de KNGF, verwijzen wij graag naar de pagina waar die in heldere taal alle beslissingen over de golfbanen toelicht. Zie https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/mrt/het-coronavirus-en-golf-in-nederland

Inmiddels is er een noodverordening van kracht die bepaalt dat alle sportclubs, dus ook golfbanen, in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten moeten blijven. Dit heeft als doel om een verdere uitbreiding van het virus te beperken.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Voor de actuele berichten over de coronacrisis en golfbanen en -verenigingen verwijzen wij u naar de bovengenoemde website. Dit is ook het beleid wat wij volgen. Waar nodig zullen wij u op de website en met e-mailberichten op de hoogte houden.

Wij blijven uiteraard de tweewekelijkse nieuwsbrief versturen om het verenigingsgevoel te onderhouden.

Het bestuur