» (Tijdelijke) Plaatselijke Regels

(Tijdelijke) Plaatselijke Regels

Gedragsnormen, plaatselijke regels en tijdelijke plaatselijke regels

Versie: 11 november 2022 (deze versie vervangt alle versies van eerdere datum)

Gedragsnormen

 • Zorg voor de baan en etiquette
  • Repareer pitchmarks in de greens met een pitchfork, leg uitgeslagen plaggen terug (behalve op de afslagplaats), betreed bunkers aan de lage kant en hark bunkers na het spelen van de bal zorgvuldig aan.
  • Speciaal voor de onlangs nieuw geopende greencomplexen:
   • niet met trolleys en/of handicarts over de voorgreens en de heel kort gesneden surroundings bij de greens rijden;
   • geen draagtassen op de (voor)greens plaatsen.
  • Speel in een vlot tempo en pas waar mogelijk de regels van ‘ready golf’ toe. Laat de flight achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken.
   Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophoudt, behoren zij de flight achter hen door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.
 • Veiligheid
  • Het is ten strengste verboden de baanrenovatiewerkgebieden te betreden. Deze gebieden, waar nodig omgeven door de (oranje) omheiningen of linten, zijn gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of rode palen met groene koppen.
  • De baan kent een aantal plekken waar verraderlijke oneffenheden in de grond zitten mede als gevolg van de baanrenovatiewerkzaamheden. Let goed op met lopen door de baan.
 • Bij overtreding van een gedragsnorm
  Het overtreden van gedragsnormen kan tot gevolg hebben dat het bestuur sancties oplegt.

Plaatselijke regels

 • Buiten de baan
  Buiten de baan (out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.
 • Grond in bewerking of GUR

Grond in bewerking of GUR is aangegeven met blauwe palen, witte lijnen of een bordje ‘Ground Under Repair’; men kan deze gebieden zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

 • Abnormale baanomstandigheid
  Alle gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green

Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen. De voorgreen is het gedeelte direct rondom de green dat lager gemaaid is dan de fairway. Dit betekent dat bij het handelen volgens Regel 13.1f, bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de verkeerde green als de voorgreen volledig ontweken moet worden

 • Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 • Bij overtreding van een plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Afbakening gebieden

In het geval een gebied is omgeven door oranje hekken en/of door rood-witte linten, waarnaast of waarbinnen zich palen bevinden met een bepaalde kleur, dan wordt dat gehele gebied geacht die betreffende kleur te hebben.

 • Tijdelijke greens niet in gebruik
  De tijdelijke greens, die in het kader van de baanrenovatie zijn aangelegd en niet in gebruik, gebieden die alle zijn gemarkeerd door blauwe palen en/of witte lijnen, zijn verkeerde greens en moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.
 • Blauwe verboden speelzone tijdelijke hole 15 rechterzijde
  Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de GUR-gebieden bij tijdelijke hole 15 rechterzijde, mag de speler, zonder straf, een bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Blauwe (verboden speel-)zones achter greens tijdelijke hole 7, tijdelijke hole 8 en tijdelijke hole 15
  Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van GUR achter de (tijdelijke) greens tijdelijke hole 7, tijdelijke hole 8, en tijdelijke hole 15, mag de speler, zonder straf, een bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Abnormale baanomstandigheid achter green tijdelijke hole 11
  Als een bal in/tegen de abnormale baanomstandigheid ligt achter de green van tijdelijke hole 11 (bouwweg/kleipad) of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze abnormale baanomstandigheid, dan mag de speler:

  • zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, of
  • als een extra mogelijkheid, mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde van de droppingzones die aan weerszijden achter deze green liggen, droppen.
   Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Hindernis achter green tijdelijke hole 11
  Als een bal in de hindernis ligt achter de green van tijdelijke hole 11 (water) of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze hindernis, dan mag de speler:

  • ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d(1) met bijtelling van een strafslag, of
  • de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde van de droppingzones die aan weerszijden achter deze green liggen, droppen met bijtelling van een strafslag.
   Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

De speler mag deze hindernis niet ontwijken volgens Regels 17.1d(2) of 17.1d(3).

 • Diepe bandensporen door zwaar materieel

Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden zijn er op een aantal locaties in de baan diepe (banden)sporen van zwaar materieel. Indien de bal ligt in zo’n (banden)spoor, mag de speler dit spoor zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

   • (Opgevulde) (boom)gaten
    Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden is er een aantal (boom)gaten die al dan niet opgevuld en ingezaaid zijn. Indien de bal in of tegen een (opgevuld) (boom)gat ligt, dan wordt dit beschouwd als grond in bewerking. De speler mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
   • Bij overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel
    Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

De tijdelijke Plaatselijke Regels kun je hier downloaden op je telefoon: