» (Tijdelijke) Plaatselijke Regels

(Tijdelijke) Plaatselijke Regels

Gedragsnormen, plaatselijke regels en tijdelijke plaatselijke regels

Versie:22 mei 2023 (deze versie vervangt alle versies van eerdere datum)

Gedragsnormen

 • Zorg voor de baan en etiquette
  • Repareer pitchmarks in de greens en voorgreens met een pitchfork, leg uitgeslagen plaggen terug (behalve op de afslagplaats), betreed bunkers aan de lage kant en hark bunkers na het spelen van de bal zorgvuldig aan.
  • Speciaal voor alle nieuwe greencomplexen:
   • niet met trolleys en/of handicarts over de voorgreens en de heel kort gesneden surroundings bij de greens rijden;
   • geen draagtassen op de (voor)greens plaatsen.
  • Speel in een vlot tempo en pas waar mogelijk de regels van ‘ready golf’ toe. Laat de flight achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken.
   Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophoudt, behoren zij de flight achter hen door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.
 • Veiligheid
  • Het is ten strengste verboden de baanrenovatiewerkgebieden te betreden. Deze gebieden zijn gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of rode palen met groene koppen dan wel met linten.
  • De baan kent een aantal plekken waar verraderlijke oneffenheden in de grond zitten mede als gevolg van de baanrenovatiewerkzaamheden. Let goed op met lopen door de baan.
 • Bij overtreding van een gedragsnorm
  Het overtreden van gedragsnormen kan tot gevolg hebben dat het bestuur sancties oplegt.

Plaatselijke regels

 • Buiten de baan

Buiten de baan (out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.

 • Grond in bewerking of GUR

Grond in bewerking of GUR is aangegeven met blauwe palen of met witte lijnen; men kan deze gebieden zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

 • Abnormale baanomstandigheid / verboden speelzone

Alle gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

 • Hindernis / verboden speelzone

Alle gebieden gemarkeerd met rode palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een hindernis. Een belemmering door deze verboden speelzones moet worden ontweken volgens Regel 17.1e.

 • Alle wegen en paden behandelen als vast obstakel

Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

 • Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green

Verkeerde greens omvatten ook de voorgreens. De voorgreen is het gedeelte direct rondom de green dat lager gemaaid is dan de fairway. Als sprake is van een belemmering door een verkeerde green (en dus inclusief de voorgreen) dan moet de speler deze zonder straf ontwijken volgens Regel 13.1f.

 • Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 • Dropping zones bij hindernissen hole 16

Als een bal in de rode hindernis ligt in de vijver aan de rechterkant tussen de afslagplaats en de green bij hole 16 dan wel in de rode hindernis achter de green van hole 16 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in een van die hindernissen tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken:

 • volgens Regel 17.1; of
 • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Bij overtreding van een plaatselijke regel

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Diepe bandensporen door zwaar materieel

Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden zijn er op een aantal locaties in de baan diepe (banden)sporen van zwaar materieel. Indien de bal ligt in of tegen zo’n (banden)spoor, mag de speler dit spoor zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

 • Drainagesleuven in het algemene gebied

Drainagesleuven in de grond in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

 • Beluchtingsgaten in het algemene gebied
  Als uw bal in of op een beluchtingsgat ligt in het algemene gebied mag de speler deze beluchtingsgaten zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • (Opgevulde) (boom)gaten in het algemene gebied

Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden is er een aantal (boom)gaten die al dan niet opgevuld en ingezaaid zijn. Indien de bal in of tegen een (opgevuld) (boom)gat ligt in het algemene gebied, dan wordt dit beschouwd als grond in bewerking. De speler mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

 • Droppingzone bij GUR-gebied hole 2

Als een bal in het GUR-gebied aan de rechterkant van de green van hole 2 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in dit GUR-gebied, mag de speler deze abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken:

 • volgens Regel 16.1; of
 • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ dat zich voor dit GUR-gebied bevindt. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Droppingzones bij GUR-gebied hole 13

Als een bal in het GUR-gebied ligt tussen de afslagplaats en de green van hole 13 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in dit GUR-gebied, moet (vanwege de blauwe palen met groene koppen) de speler deze abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken:

 • volgens Regel 16.1; of
 • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ dat zich voor dit GUR-gebied bevindt. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Droppingzone bij GUR-gebied hole 14

Als een bal in het GUR-gebied ligt na de vijver bij hole 14 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in dit GUR-gebied, mag de speler deze abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken:

 • volgens Regel 16.1; of
 • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen binnen twee clublengtes vanaf het dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ dat zich rechts van dit GUR-gebied bevindt. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Bij overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

De (tijdelijke) Plaatselijke Regels kun je hier downloaden op je telefoon: