» Tijdelijke Plaatselijke Regels

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Gedragsnormen, plaatselijke regels en tijdelijke plaatselijke regels

Versie: 29 januari 2022 (deze versie vervangt alle versies van eerdere datum)

Download

Gedragsnormen

 • Zorg voor de baan en etiquette
  • Repareer pitchmarks in de greens met een pitchfork, leg uitgeslagen plaggen terug (behalve op de afslagplaats), en hark bunkers na het spelen van de bal zorgvuldig aan.
  • Speel in een vlot tempo en pas waar mogelijk de regels van ‘ready golf’ toe. Laat de flight achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken.
   Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophoudt, behoren zij de flight achter hen door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.
 • Veiligheid
  • Het is ten strengste verboden de baanrenovatiewerkgebieden te betreden. Deze gebieden, overwegend omgeven door de oranje omheiningen, zijn gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of rode palen met groene koppen.
  • De baan kent een aantal plekken waar verraderlijke oneffenheden in de grond zitten (bijvoorbeeld tussen tijdelijke hole 11 en tijdelijke hole 12, in de rough tussen de fairways, gerekend vanaf de 150 meter paal tot voorkant green van tijdelijke hole 12). Let op met lopen in deze stukken rough.
 • Bij overtreding van een gedragsnorm
  Het overtreden van gedragsnormen kan tot gevolg hebben dat het bestuur sancties oplegt.

Plaatselijke regels 

 • Buiten de baan
  Buiten de baan (out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.
 • Grond in bewerking of GUR

Grond in bewerking of GUR is aangegeven met blauwe palen, witte lijnen of een bordje ‘Ground Under Repair’; men kan deze gebieden zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.

 • Abnormale baanomstandigheid
  Alle gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen (bijvoorbeeld aan de rechterkant aan het begin van tijdelijke hole 10) zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Rode hindernissen bij tijdelijke hole 4 en tijdelijke hole 7
  Als een bal in de rode hindernis ligt aan de rechterkant bij de green van tijdelijke hole 4 dan wel in de rode hindernis aan de linkerkant doorlopend naar de achterkant van de green van tijdelijke hole 7 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in genoemde rode hindernissen, dan mag de speler:

  • ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d(1) met bijtelling van een strafslag, of
  • de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ met bijtelling van een strafslag.

De speler mag deze hindernissen niet ontwijken volgens Regels 17.1d(2) of 17.1d(3).

 • Bij overtreding van een plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Tijdelijke greens niet in gebruik
  De tijdelijke greens, die in het kader van de baanrenovatie zijn aangelegd en niet in gebruik, gebieden die alle zijn gemarkeerd door blauwe palen en witte lijnen, zijn verkeerde greens en moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.
 • Blauwe verboden speelzones tijdelijke hole 8 linkerzijde, tijdelijke hole 17 linkerzijde en tijdelijke hole 17 rechterzijde
  Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de GUR-gebieden bij tijdelijke hole 8 linkerzijde, tijdelijke hole 17 linkerzijde en tijdelijke hole 17 rechterzijde, mag de speler, zonder straf, een bal mag droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Blauwe verboden speelzones tijdelijke hole 1, tijdelijke hole 9, tijdelijke hole 14 en tijdelijke hole 17
  Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van GUR achter de tijdelijke greens van tijdelijke hole 1, tijdelijke hole 9 en tijdelijke hole 14 en achter de green van tijdelijke hole 17, mag de speler, zonder straf, een bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Rode verboden speelzone tijdelijke hole 5

Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen aan de rechterzijde van tijdelijke hole 5 is een verboden speelzone.
Als een bal in deze hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ (aan de voorkant van deze verboden speelzone). Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Diepe bandensporen door zwaar materieel

Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden zijn er op een aantal locaties in de baan diepe bandensporen van zwaar materieel. Indien de bal zodanig ligt dat zo’n bandenspoor maakt dat de speler een club niet meer achter de bal kan plaatsen mag de speler dit spoor zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

 • (Opgevulde) boomgaten
  Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden is er een aantal boomgaten die al dan niet opgevuld en ingezaaid zijn. Indien de bal in of tegen een (opgevuld) boomgat ligt, dan wordt dit beschouwd als grond in bewerking. De speler mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Gaten in de grond; tussen tijdelijke hole 11 en tijdelijke hole 12
  Tussen tijdelijke hole 11 en tijdelijke hole 12, in de rough tussen de fairways, gerekend vanaf de 150 meter paal tot voorkant green van tijdelijke hole 12: als de bal in een gat in de grond ligt hier of het bekend is of praktisch zeker dat de bal in het gat verloren is gegaan, mag deze belemmering zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b.
 • Bij overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

De Plaatselijke Regels kun je hier downloaden op je telefoon: