» Tijdelijke Plaatselijke Regels

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Gedragsnormen, plaatselijke regels en tijdelijke plaatselijke regels

Versie: 6 september 2021 (deze versie vervangt alle versies van eerdere datum)
Download hier de .pdf

Gedragsnormen

 • Zorg voor de baan en etiquette
  • Repareer pitchmarks in de greens met een pitchfork, leg uitgeslagen plaggen terug (behalve op de afslagplaats), hark bunkers na het spelen van de bal zorgvuldig aan en voorkom slow-play.
  • Het betreden van het gebied aan de rechterzijde aan het begin van hole 5 gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is ten strengste verboden.
 • Veiligheid
  • Het is ten strengste verboden de baanrenovatiewerkgebieden te betreden. Deze gebieden, omgeven door de oranje omheiningen, zijn gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen of rode palen met groene koppen.
  • De baan kent een aantal plekken waar verraderlijke oneffenheden in de grond zitten (bijvoorbeeld bij hole 1, in de rough, grasgedeelte rechts van de fairway voor en rondom de bomen die voor de fairwaybunker staan en tussen hole 6 en hole 7, in de rough tussen de fairways, gerekend vanaf de 150 meter paal van hole 7 tot voorkant green hole 7). Let op met lopen in deze stukken rough.
 • Bij overtreding van een gedragsnorm
  Het overtreden van gedragsnormen kan tot gevolg hebben dat het bestuur sancties oplegt.

Plaatselijke regels

 • Buiten de baan
  Buiten de baan (out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.
 • Grond in bewerking of GUR
  Alle gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen (bijvoorbeeld aan de rechterkant aan het begin van hole 5) zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Rode hindernissen bij hole 13 en hole 16
  Als een bal in de rode hindernis ligt aan de rechterkant bij de green van hole 13 dan wel in de rode hindernis aan de linkerkant doorlopend naar de achterkant van de green van hole 16 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in genoemde rode hindernissen, dan mag de speler:

  • ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d(1) met bijtelling van een strafslag, of
  • de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ met bijtelling van een strafslag.

De speler mag deze hindernissen niet ontwijken volgens Regels 17.1d(2) of 17.1d(3).

 • Bij overtreding van een plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Tijdelijke greens niet in gebruik
  De tijdelijke greens, die in het kader van de baanrenovatie zijn aangelegd (per datum van deze versie op hole 1, hole 2, hole 6, hole 11 en hole 12, maar dit kan wijzigen), gebieden die alle zijn gemarkeerd door blauwe palen en witte lijnen, zijn verkeerde greens en moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.
 • Blauwe verboden speelzones hole 1 weerszijden en hole 3 weerszijden.
  Alle gebieden rondom hole 1 en 3, gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen, zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f
 • Blauwe verboden speelzones hole 9 en hole 18
  Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van GUR achter de tijdelijke greens van hole 9 en hole 18 mag een speler een bal droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Rode verboden speelzone hole 14

Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene koppen aan de rechterkant van de fairway van hole 14 is een verboden speelzone.
Als een bal in deze hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’ (aan de voorkant van deze verboden speelzone).

Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

 • Diepe bandensporen door zwaar materieel

Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden zijn er op een aantal locaties in de baan diepe bandensporen van zwaar materieel. Indien de bal zodanig ligt dat zo’n bandenspoor maakt dat de speler een club niet meer achter de bal kan plaatsen mag de speler dit spoor zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

 • (Opgevulde) boomgaten
  Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden is er een aantal boomgaten die al dan niet opgevuld en ingezaaid zijn. Indien de bal in of tegen een (opgevuld) boomgat ligt, dan wordt dit beschouwd als grond in bewerking. De speler mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Gaten in de grond; hole 1 en tussen hole 6 en hole 7
  • Hole 1: in de rough, grasgedeelte rechts van de fairway voor en rondom de drie bomen die voor de fairwaybunker staan.
  • Tussen hole 6 en hole 7: in de rough tussen de fairways van hole 6 en hole 7, gerekend vanaf de 150 meter paal van hole 7 tot voorkant green hole 7.
  • Als de bal in een gat in de grond ligt hier of het bekend is of praktisch zeker dat de bal in het gat verloren is gegaan, mag deze belemmering zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1b.
 • Bij overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

De Plaatselijke Regels kun je hier downloaden op je telefoon: