» Renovatie Golfbaan Broekpolder: Planning en uitvoering.

Renovatie Golfbaan Broekpolder: Planning en uitvoering.

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is op 16 augustus 2021 de spade de grond ingegaan voor de renovatie van onze golfbaan. Een heel belangrijk moment voor onze golfclub, en een gebeurtenis die bepalend zal zijn voor de club in de komende 30 jaar. De planningsfase is daarmee overgegaan in de uitvoeringsfase; dit ervaren we iedere keer aan den golf-lijve als we spelen. Voor een succesvolle uitvoering spelen 3 factoren een essentiële rol: de aannemer, de greenkeepers en moeder natuur.

De aannemer (SBA) voert het structurele werk uit zoals dat door de architect getekend en door de leden is goedgekeurd. Dit houdt in: de aanleg van de greens en omgeving, bunkers, tees, het beschikbaar maken van de fairways en het aanleggen van de ondulaties en waterpartijen. Daarvoor is, zoals u gezien heeft, zwaar materieel nodig. Voor een efficiënte inzet van deze materialen (en dus een optimale kostenbeheersing) zullen deze werkzaamheden dit jaar plaatsvinden tot ongeveer oktober/november. Daarna zullen zij volgend jaar weer vervolgd worden, naar verwachting zal dit eind maart zijn. De reden hiervoor is dat de weersomstandigheden in november 2021- maart 2022 waarschijnlijk zodanig zullen zijn dat het zware materiaal slechts beperkt ingezet kan worden om de kans op grote schade aan de baan te voorkomen. U zult dan ook in deze periode geen graafmachines en ander zwaar materiaal in de baan aantreffen.

Het spreekt voor zich dat we daarom alles op alles zetten om zoveel mogelijk structureel werk tot eind oktober/november te doen. Tot die tijd kan er namelijk nog ingezaaid worden, en des te eerder/des te meer dat gebeurt, des te eerder kunnen we volgend jaar van de nieuwe faciliteiten gebruik maken. De aannemer plant daarom dit jaar de volgende structurele werkzaamheden uit te voeren: (alle holes nieuwe nummering, voor een layout van de nieuwe baan, zie de infopagina – baanrenovatie)

De greens van de holes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 en 18. In totaal 9 stuks.
De tees van de holes 1, 5, 6, 7, 8, 9 en 15
De bunkers van holes 5, 6, 7, 8 en 9
Het inklinken van hole 4 en 13.
Volgend jaar (waarschijnlijk vanaf eind maart, of zoveel eerder als het weer dat toelaat):
De greens van de holes 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16 en de puttinggreen.
De nieuwe tee van hole 16; van de overige holes (10 stuks) zullen alle tees vervangen gaan worden.
De waterpartijen van holes 4, 12 en 15

Mochten de weersomstandigheden dat toelaten, dan zal bezien worden of er dit jaar langer doorgegaan kan worden of volgend jaar eerder gestart kan worden.
Als het structurele werk gedaan is en de greens ingezaaid zijn, kunnen onze deskundige greenkeepers aan de slag. Gedurende de wintermaanden zullen de greenkeepers uiteraard doorgaan met het reguliere onderhoud, en daarnaast, waar mogelijk, vóórwerken waar het het weghalen van bomen en struiken betreft. Dan kan de aannemer in het begin van de lente voortvarend aan de slag, en hoeft er geen werk uitgevoerd te worden dat in de winter door onze eigen mensen gedaan kan worden. Gedurende die tijd kan de derde essentiële partij aan het werk, namelijk de natuur, met de deskundige begeleiding van ons baanpersoneel. We hopen op een optimale winter voor het groeien van het gras en een vroeg intredende lente.

Als alles meezit, zijn de greens 6 maanden na inzaaiing bespeelbaar. In de loop van de komende maanden zullen we u op de hoogte houden van de voortgang en hoe zich dat verhoudt tot de planning. Ook zullen we wetenswaardigheden delen over de aanleg en opbouw van de greens, de bunkers en de waterhuishouding van de baan. Als er aanpassingen zijn in de baan (zoals bijvoorbeeld tijdelijke greens), dan worden deze op het bord bij de ingang aangegeven op het moment dat zij in werking treden. Ook zal dit op de website worden aangegeven. Check dus de website voor u gaat spelen.

(Wordt vervolgd)