» Regels tijdens de renovatie

Regels tijdens de renovatie

Diegenen die de laatste twee weken op de baan zijn geweest, hebben gezien dat de baan niet meer dezelfde baan is. De baan is behoorlijk ‘in renovatie’ om hier een geweldig mooie baan voor terug te krijgen. In deze bijdrage aan de nieuwsbrief gaan we in op de gevolgen van de verschillende bouwactiviteiten voor de lokale regels zoals die ook afgestemd zijn met de NGF. Voor de oplettende lezer zij opgemerkt dat niet alleen de ‘tijdelijke’ lokale regels zijn aangepast (met name de regels ziende op renovatiewerkzaamheden). Ook de ‘lokale regels’ (meer de regels los van de renovatie) zijn van een nieuw jasje voorzien. Ook bij deze laatste zijn wij nauw bij de modellen gebleven die de NGF beschikbaar heeft. Deze nieuwe lokale regels komen dus in de plaats van de lokale regels aangegeven op de scorekaarten.

Het gevolg van de verbouwing is dat er op veel plekken waar gewerkt wordt oranje netten staan. De netten geven de locaties aan die je niet mag betreden (i) omdat de grond vervuild is en (ii) om mensen ruimte en veiligheid te bieden terwijl zij voor ons aan het werk zijn. Dus een bal toch stiekem pakken is echt verboden. Let wel: dit kan betekenen dat het werk dan door de Milieudienst DCMR stilgelegd wordt. Dit geeft niet alleen vertraging maar kan ook boetes en kosten met zich meebrengen. In strikte zin is dit een gedragsregel en geen lokale regel, maar daarom niet minder belangrijk om na te leven.

In de regelwijzigingen van 2019 is het concept van verboden speelzones geïntroduceerd. Die hebben wij ook gebruikt bij veel markeringen bij de bouwrenovatiewerkgebieden en tevens verwerkt in onze tijdelijke lokale regels. Qua markering zijn deze te herkennen aan groene koppen op de blauwe of rode palen. Wellicht heeft u ze al zien verschijnen in de baan. Dit zijn dus gebieden die de spelers moeten ontwijken. Het voordeel voor onze renovatie is dat we deze wijze van markering kunnen toepassen, zodat we minder vaak de situatie hoeven te vangen in tijdelijke regels.

Droppingzones worden wel benoemd in de lokale regels, zoals die er nu zijn bij de GUR achter de holes 9 en 18 en bij de hindernis bij hole 14, over deze laatste hieronder meer. De droppingzones vormen een extra optie om het betreffende gebied te ontwijken, waarbij de dichtstbijzijnde van toepassing is. Op deze plekken mag de droppingzone worden gebruikt, geen verplichting (en dat is anders bij de droppingzones bij bijvoorbeeld hole 13).

De tijdelijke greens die niet in gebruik zijn moeten (geen keuze!) om voor de hand liggende redenen uiteraard nog steeds worden ontweken.

Er is ook een tijdelijke regel die ingaat op de gevolgen van gekapte bomen: de gaten in de grond die daardoor zijn ontstaan (al dan niet opgevuld) mag u ontwijken. Let wel: als de stronk van de boom nog in het maaiveld staat: geen relief en play as it lies.

Dan gaan we hier in op de keuze voor het instellen van een hindernis tussen hole 14 en 18, die vooral relevant is voor hole 14 met een droppingzone (DZ). Hier hebben we al vele vragen over gekregen. Tot deze specifieke keuze is gekomen mede in overleg met de NGF.

Door het instellen van een hindernis (rood) zullen spelers eerder geneigd zijn van de hindernis weg te spelen en is het daarmee veiliger voor de werkzaamheden en beter voor het behoud van de in te zaaien nieuwe green. Hiermee vermijden we dat spelers bewust voor lief nemen dat ze in de GUR (blauw) terecht komen en dan wegkomen met een vrije drop.

Bij de keuze voor een hindernis was het mogelijk om een droppingzone te maken aan de kant van de fairway waardoor er minder vaak over de bouwlocatie heen gespeeld gaat worden. Bij aanmerking als GUR zou dat een te voordelige optie zijn geweest.

Een verdere overweging was het feit dat de plaats die nu als hindernis geldt, toch al geen fijne plek was om te liggen, daar lag een bunker en stonden volop bomen.

Voor het ontwijken van deze ‘rode hindernis’ zijn er dus nu twee opties (naast spelen van de vorige plek): de droppingzone en binnen twee stoklengtes van het punt waar de bal de grens van de hindernis passeerde. Dat laatste is een prima optie als de bal vanaf de fairway de hindernis inging. Maar als de bal dus in deze hindernis komt, levert dat nu een strafslag op.

Tot slot: niets is optimaal tijdens de verbouwing en dat zal vermoedelijk niet minder worden de komende periode. Sommige situaties leveren een nadeel maar andere een voordeel. Wij zullen hiermee om moeten gaan en vragen dus om uw begrip en geduld. Tevens: de werkgebieden op de baan volgen elkaar snel op. Wij doen ons best om bij te blijven door op tijd de juiste (tijdelijke) lokale regels beschikbaar te hebben. In de komende tijd kunnen er dus updates komen op de (tijdelijke) lokale regels. Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of suggesties: meldt het ons via regelcommissie@golfclub-broekpolder.nl).