» Regel- & Etiquettecommissie » Rules of Golf

De Royal and Ancient (R&A) en de United States Golf Assocation (USGA) of de Rules of Golf hebben de Regels gemoderniseerd. Hiermee zijn veel regels gewijzigd.
Klik op één van onderstaande links om de Golfregels geldend per 1 januari 2019 te downloaden.
Nederlandse website: www.golf.nl/regels
Engelse website van de R&A (Royal en Ancient):
https://www.rules.golf/ of
► Rules Explorer van de R&A (Engels)
Het doel van de aanpassing van de golfregels is om ze eenvoudiger te maken, hebben dezelfde toepassing bij vergelijkbare situaties en om meer snelheid te creëren in het golfspel.
De meest belangrijke veranderingen van de Golfregels 2019 zijn:

 1. Zoektijd — verkort van 5 naar 3 minuten
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken — terugplaatsen (geen straf)
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren
 4. Ingebedde bal — ontwijken zonder straf overal in het algemeen gebied (behalve in zand)
 5. Meten van de dropzone — gebruik de langste club (maar niet je putter)
 6. Droppen — kniehoogte in plaats van schouderhoogte
 7. Droppen — de bal moet in de drop zone landen en tot stilstand komen
 8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken
 9. Bal raakt speler of uitrusting — geen straf
 10. Bal meer dan eenmaal raken (`double hit’) — telt als één slag (geen straf)
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald. Let op, want wat niet is veranderd is als de bal beweegt, behalve op de green, 1 strafslag! en uiteraard altijd terugplaatsen
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken maar je mag in de gehele bunker niet de gesteldheid testen
 13. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd. Bunkers zijn geen hindernissen maar worden apart als “bunker” gedefinieerd.
 14. Bij een rode hindernis (red penalty area) mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen
 15. Je mag de grond of water in hindernissen (penalty areas) aanraken met je club
 16. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan
 17. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd — bal terugplaatsen zonder straf
 18. Bal per ongeluk bewogen op de green — terugplaatsen (geen straf)
 19. Je mag schade herstellen op de green
 20. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
 21. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed
 22. Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
 23. Een caddie mag niet helpen met `oplijnen’
 24. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf.