» Protocol oefenfaciliteiten t.b.v. korte spel tijdens baanrenovatie

Protocol oefenfaciliteiten t.b.v. korte spel tijdens baanrenovatie

Teneinde het oefenen en het geven van lessen (professionals) in het korte spel zoveel mogelijk te bevorderen, terwijl de doorloop van de spelende leden zo min mogelijk belemmerd wordt, zal de green van de tijdelijke hole 17, en onder goede omstandigheden hole 18, hiervoor worden ingezet. Voorkeur is het gebruik van hole 17, in verband met de natte omgeving van hole 18.

Situatie op de hole:

 • Tot maximaal 80 meter van voorzijde green
 • Surroundings greens
 • BunkersTijdstippen:
  1. Iedere ochtend van zonsopgang, tot er een flight op tijdelijke hole 17/18 speelt. Daarna dus niet meer. Dus niet wachten en weer doorgaan.
  2. Iedere dinsdagmiddag van 15:30 tot zonsondergang. De greens zijn dan gesloten voor de vrij spelende leden.
  3. Incidenteel op zaterdag – en zondagmiddagen, vanaf 14:00 uur, uitsluitend op vooraf ingediende aanvraag door een groep of één van BP- professionals. De groep bestaat maximaal uit 8 personen en bij een lage baanbezetting. De voorkeur gaat uit naar de zondagmiddagen.
  4. Groepen moeten een aanvraag indienen bij de caddiemaster.
  5. Tijdens clubwedstrijden en/of wedstrijden van derden zijn de oefenfaciliteiten niet beschikbaar.

Tijdelijke regels (van green sluiting) zullen op het mededelingenbord aangekondigd worden.

Voor wie?

We onderscheiden 3 groepen:

 1. Selectieteams heren/dames en jeugd
 2. Leden die les nemen bij James en Erik
 3. Leden die zelf oefenen.

Deze 3 groepen mogen gebruik maken van de faciliteiten in de ochtendperiode en hebben “gelijke rechten”, bij drukte dus in onderling overleg oplossen. Leden die les willen in het korte spel dienen dit dus voor de ochtendperiode te reserveren.

Op de dinsdagmiddag hebben de selectieteams voorrang/prioriteit.

 1. Voorwaarden voor gebruik:
  1. Bij baanstatus “wintergreens” zijn de oefengreens ook gesloten.
  2. Voorwaarde is dat de oefengreens in dezelfde conditie zijn en blijven als de overige greens, zulks ter beoordeling van de Baancommissaris. Dit betekent: pitchmarks repareren, bunkers harken en zand van de greens halen, na einde gebruik oefengreen inclusief surroundings. De Baancommissaris en greenkeepers zullen dit regelmatig checken. Als naar hun oordeel de greens van 17 en 18 teveel lijden, zullen de oefenfaciliteiten gesloten worden. Dit zolang als het nodig is voor de hersteltijd van de greens en surroundings.
  3. Voorwaarde is ook, dat in de fairway van de 17/18 hole de divots teruggelegd worden. Mocht de fairway teveel te lijden door intensief gebruik en/of onvoldoende reparatie, dan zullen deze oefenfaciliteiten beëindigd worden.

Replace divots – repair pitchmarks – rake bunkers – sweep greens free from sand.