» Openstelling baan voor jeugd t/m 18 jaar

Openstelling baan voor jeugd t/m 18 jaar

Geachte leden,

Golfclub Broekpolder heeft toestemming gekregen van de gemeente Vlaardingen om de jeugdleden tot en met 18 jaar te laten golfen. Deze toestemming is onder voorwaarde dat een volledig uitgewerkt protocol wordt toegepast.

In het kort komt het er op neer dat de jeugd een starttijd kan reserveren om op zaterdag of zondag tussen 10.00 en 12.00 uur te starten voor 9 of 18 holes op hole 1 tot en met 9. Het bestuur, de jeugdcommissie, caddiemasters en Fred zullen alles in goede banen leiden en erop toezien dat iedereen de regels naleeft. Voor de overige leden geldt nog steeds dat de baan en alle faciliteiten gesloten zijn.

Deze ontwikkeling is niet alleen fijn voor onze jeugd, maar het is ook een mooie mogelijkheid om ons protocol te testen voor een bredere openstelling, die naar wij hopen niet meer al te lang op zich zal laten wachten.

Het bestuur