» Openstelling baan per 11 mei aanstaande

Openstelling baan per 11 mei aanstaande

Beste leden,

Allereerst hopen wij dat het u allen goed gaat. Gelukkig heeft het kabinet de beperkingen voor een deel teruggedraaid en kan er weer buiten gesport worden.

Wij hebben toestemming van de gemeente Vlaardingen gekregen voor openstelling voor alle leden per 11 mei aanstaande, onder de voorwaarde dat iedereen het door de NGF opgestelde en geaccordeerde protocol nauwgezet volgt. Het protocol vindt u als bijlage; wij verzoeken u om het nauwkeurig door te nemen.

Wij vragen u met klem alle regels strikt op te volgen. Wij mogen niet het risico lopen dat bij controle blijkt dat de regels onvoldoende worden nageleefd. Wij hebben begrepen dat er daadwerkelijk op naleving gecontroleerd gaat worden door de lokale overheid. Dit kan consequenties hebben voor de verdere openstelling van Broekpolder.

Hieronder vindt u een toelichting op de uitwerking van het protocol.

Algemene informatie

  • Golfclub Broekpolder gaat alle dagen open voor leden. Voorlopig nog niet voor greenfeespelers en introducees. Tot nader order worden geen wedstrijden en bedrijfsdagen georganiseerd. Ook niet apart voor de dames- en herendagen.
  • De baan, driving range en putting green zijn open, evenals de tassenberging en de toiletten. Het restaurant, terras, kleedkamers en douches zijn gesloten. De driving range en putting green kunt u alleen gebruiken in combinatie met een starttijd, dus vrij oefenen is niet toegestaan.
  • Overal is duidelijk de looprichting en toegankelijkheid aangegeven met behulp van looproutes, linten en borden.
  • Gedurende de dag is handhaving (manager/caddiemaster/marshall/secretariaat) aanwezig om u te helpen bij vragen en om toezicht te houden. Het toezicht houden is een door de overheid opgelegde verplichting.

Reservering starttijden mogelijk vanaf zaterdagochtend 9 mei

U kunt alleen op de baan spelen met een van tevoren gereserveerde starttijd.
Dit kan zowel via de website van Broekpolder als met de E-Golf4U app. Een handleiding is bijgevoegd. Op zaterdagochtend 9 mei om 8.00 uur wordt de reservering opengezet voor starttijden op maandag 11 mei. U kunt dus telkens vanaf 2 dagen van tevoren reserveren.

Voor reserveringen van starttijden gelden de volgende regels:
– Per persoon maximaal 3 keer per week (maandag tot en met zondag) spelen.
– Starttijd om de 8 minuten.
– Reserveren voor 18 holes: starttijden tussen 8.00 en 16.32 uur doordeweeks.
– Starttijd in het weekend van 8.00-16.00 uur.
– Het is tevens mogelijk om tussen 8.00 en 9.30 uur op hole 10 te starten voor 9-holes en tussen 16.40 en 18.30 uur. Omdat het niet mogelijk is dit in E-Golf4U te registreren, dient u deze  reservering telefonisch te doen bij het secretariaat (bij afwezigheid van het secretariaat bij de caddiemaster).
– Wij willen zoveel mogelijk leden de gelegenheid geven te spelen. Vanuit die optiek zijn drieballen het meest gewenst. Dat heeft geleid tot de volgende regel: tijdens de spitstijd tussen 10.00 en 14.00 uur kan men voor 1, 2 of 3 personen een starttijd reserveren, maar de resterende plek(ken) zijn beschikbaar voor anderen, die zich bij dezelfde starttijd kunnen aanmelden. Tot nader order kan er niet met vierballen gespeeld worden.
– Wij verzoeken u bij het reserveren rekening te houden met de werkende leden.

Zeker in het begin kan het moeilijk zijn om ‘s ochtends meteen om 8.00 uur te reserveren omdat veel meer leden dan een tijd willen reserveren. De website kan dan overbelast raken. Wij hopen dan op uw geduld.

Deze methode van reservering geldt vanaf heden ook voor de jeugdleden. Alle overige regels voor de jeugd (afgezet worden op de parkeerplaats -kiss & ride- e.d.) blijven naast deze regels van kracht.

De baan

  • De holes zijn voorzien van zogenaamde coronacups, zodat spelers zo min mogelijk de cup of vlaggenstok hoeven aan te raken.
  • Alle harken zijn verwijderd uit de bunkers. U mag alleen de bal plaatsen wanneer deze in een voetstap ligt.
  • 1 persoon per handicart.
  • Ballenwassers en prullenbakken zijn niet aanwezig.

Voor en na het spelen

Conform het protocol moet het bezoek aan de golfbaan efficiënt en doelmatig zijn. Dat betekent dat u maximaal 30 minuten voor uw starttijd welkom bent. Gedurende deze 30 minuten kunt u gebruik maken van de driving range en putting green.

U kunt helaas van de kleedkamers en de douches geen gebruik maken. Na het spelen wordt u geacht het terrein zo snel mogelijk te verlaten.

Attentie

Zonder starttijd kunt u niet spelen en van de driving range en putting green gebruik maken.

Evaluatie

Na een week zal het bestuur evalueren hoe de openstelling in de praktijk is verlopen en kijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Ten slotte

Wij zijn erg blij dat de baan weer open kan voor alle leden. Vooralsnog alleen om te golfen en nog niet voor de gezelligheid bij Fred, maar die tijden zullen ook weer komen.

Wij hebben ons best gedaan om alles goed voor te bereiden. Ondanks dat kan er altijd iets fout gaan. Wij vragen daarvoor uw geduld en medewerking. Uw eventuele suggesties worden op prijs gesteld.

En laten we vooral gaan genieten van het weer kunnen golfen!

Het bestuur

Protocol