» Opbouw van de nieuwe greens op Golfclub Broekpolder

Opbouw van de nieuwe greens op Golfclub Broekpolder

Nu op de baan goed te zien is, hoe er aan een nieuwe green gewerkt wordt, is bij veel leden de nieuwsgierigheid gewekt, hoe een green opgebouwd wordt, en hoe dat op Broekpolder uitgewerkt is.
Uitgegaan is van een toekomstbestendige green die het veranderend klimaat (meer neerslag en pieken in neerslag alsook temperatuurstijging) aan kan. De nadruk komt daarom te liggen op het drainerend vermogen van de constructie met behoud van vochtbuffer voor droge perioden en voedingsbuffer voor natte perioden. Daarnaast hadden de oude greens op plaatsen last van opstijgend water vanuit de ondergrond met havenslib waardoor ze te nat bleven. De nieuwe greenopbouw voorkomt dit.

Opbouw greens
Alle greens krijgen een volledig nieuwe opbouw. Deze opbouw van de nieuwe greens op Broekpolder kan grofweg als volgt gekarakteriseerd worden (van boven naar beneden):
1. Een homogene toplaag met een dikte van in totaal 30 cm. De textuur van de gehele 30 cm is gelijk, en wordt geschikt gemaakt om het groeien van de ingezaaide grassoorten te optimaliseren.
2. Deze zogenaamde “rootzone” van 30 cm komt te liggen op een tussenlaag van basalt die als capillaire breuk fungeert. Dit voorkomt dat er water vanuit diepere lagen de “rootzone” in kan komen. Deze laag dient tevens als drainerende onderlaag en bevat de drains, die aangelegd zijn in de gleuven die tijdens de aanleg zichtbaar zijn. Deze drains worden in een visgraat gelegd, en hebben een diameter van ca. 10 cm.

Graskeuze
Er is gekozen om in te zaaien, en niet om zoden te leggen. Bij het leggen van een zode wordt altijd grond met afwijkende textuur ten opzichte van de constructie aangevoerd. Dit zorgt al bij de start voor een verstoorde waterhuishouding. Daarnaast wordt een zode bij de teler vaak te rijk bemest hetgeen nog in de grond aanwezig is die wordt aangevoerd. Dit alles belemmert een snelle verankering van de zode. Ook is er minder keuze in grassen en samenstelling van een graszode. De keerzijde is dat het langer duurt, voordat een green bespeelbaar is. Gemiddeld moet rekening gehouden worden met een groeiperiode van 6 maanden. Een groeiperiode wordt gedefinieerd als een periode waarbij de grond temperatuur boven de 10 graden is. Grosso moda zijn de maanden November – Maart dus GEEN groeiperiodes.

De greens worden ingezaaid met 80% struisgras (voor de experts onder ons: Agrostis) en 20% roodzwenk (Festuca). Ten aanzien van struisgras is gekozen voor een mengsel van de ondersoorten gewoon struisgras (A. capillaris/tenuis) en wit struis (Agrostis stolonifera). Ten aanzien van roodzwenk is gekozen voor de ondersoort met geringe uitlopers (F. litoralis/trichophylla). Hiervoor is gekozen omdat de baan druk bespeeld wordt, en ook met enige regelmaat grote toernooien wil huisvesten en hiervoor kort wil maaien. Tegelijkertijd kent de baan een vochtige ligging hetgeen in het voordeel van struisgrassen is ten opzichte van roodzwenk grassen. De roodzwenkgrassen helpen gedijen juist iets beter onder warme omstandigheden. De mix van struisgras en roodzwenk is daarnaast belangrijk om ziekten beter de baas te blijven

Voorgreens
De voorgreens en aansluitende gebieden om de green dienen zo sterk mogelijk aan te sluiten bij de greens en moeten evenals de greens een aanzienlijke hoeveelheid betreding aan kunnen. Daarom wordt bij de opbouw van het bodemprofiel en de graskeuze zoveel mogelijk aangesloten bij die van de greens. De toplaag van de voorgreens krijgt in de constructie dezelfde toplaag als de greens. De voorgreen wordt daarnaast extra gedraineerd. De gekozen dikte van de toplaag (15 cm) is de meest optimale dikte met daaronder een laag van drainerend zand (10 cm) op de natte grondslag. Dit is de meest ideale opbouw.
Ook in de graskeuze sluit de voorgreen aan bij de greens; ook inzaaien, en eveneens een mengsel van struisgras met roodzwenk. De maaihoogte van de voorgreens zal overal hetzelfde zijn, naar verwachting zo’n 8-10 mm. Op grote toernooien kan hiervan afgeweken worden, om de moeilijkheidsgraad wat te verhogen, en meer te eisen van de (top) golfer.