Update – Leden werven nieuwe leden

door Jeroen Meijering

Een jaar geleden deed ik mijn oproep in de ALV en nieuwsbrief om veel pro-actiever te worden met de ledenwerving. In het kort: Leden werven nieuwe leden. Het is goed om te zien dat het al veel beter gaat dan voorheen. Dat is onder andere te merken in gesprekken met leden, maar ook te zien aan de resultaten. Want de instroom stijgt en ook steeds meer leden dragen actief mensen aan.

De laatste maanden van 2018 was er al een eerste stijging te zien en na het eerste kwartaal van 2019 zijn er evenveel mensen lid geworden als er op 1 januari hebben opgezegd. (zie tabel) Voor 2019 als geheel verwachten we dus voor het eerst sinds vele jaren weer een hogere instroom dan uitstroom.

Wat natuurlijk enorm helpt is de tijdelijke korting van € 2000,- op de entrance fee in 2019. Opvallend is verder dat een aantal nieuwe leden (o.a. in de gesprekken met de aanname commissie) aangeeft dat de ambitieuze baanplannen het lidmaatschap van Broekpolder voor hen juist aantrekkelijker maakt. Omdat er steeds meer duidelijk wordt over deze plannen (bv lay-out, kosten, financiering en doorspeelbaarheid) durven ook steeds meer leden hun enthousiasme over de baanrenovatie naar potentieel nieuwe leden uit te spreken.

Op dit moment hebben zich ongeveer 60 leden actief aangesloten bij het initiatief. Maar gelukkig leeft het onderwerp steeds breder op de club. Het uiteindelijke doel is een cultuurverandering onder zoveel mogelijk leden te realiseren. Want de tijd is voorbij dat we achterover kunnen blijven zitten. De beste waarborg voor voldoende en goed bij Broekpolder passende leden is om zelf als leden veel meer initiatief te nemen bij de ledenwerving.

Als we de ingezette ontwikkeling kunnen voortzetten moet het mogelijk zijn om bij een normale uitstroom (40 – 50 leden per jaar) een instroom van 60 – 70 leden per jaar te realiseren. Dan kunnen we binnen 4-5 jaar komen tot een, voor de exploitatie en financiering van onze ambitieuze plannen, veel gezonder ledenaantal dan we nu hebben.

Soms realiseren we ons niet altijd welke unieke voordelen Broekpolder heeft, dus ik som ze nog maar eens even op…

  • De beste baan in de regio (zeker na de renovatie) en mooie oefenfaciliteiten
  • Geen starttijden, dus komen en spelen
  • Onderdeel van oude negen, dus makkelijk en goedkoop spelen op andere mooie banen
  • Echte (top)golf mentaliteit met een goede jeugdopleiding, de meeste competitieteams van NL en mooie clubwedstrijden.
  • Actief en gezellig verenigingsleven

Veel succes met de werving en tot ziens op Broekpolder!

Aangenomen leden Aantal opgezegd
2013 47
2014 49 61
2015 43 54
2016 34 45
2017 23 48
2018 22 61
2019 41 40

* cijfers t/m 1 april 2019