Plaatselijke regels (Local Rules)

De plaatselijke regels staan vermeld op de scorekaart (zie afbeelding).
Tijdelijke plaatselijke regels staan vermeld op het mededelingenbord naast de ingang van het clubhuis.

Toelichting op Accidentally moved ball or ball-marker on the green (Rules 18-2. 18-3 and 20-1)

“Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows:
When a player’s ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his opponent, or any of their caddies or equipment.
The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1.
This Local Rule applies only when the player’s ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental.
Note: If it is determined that a player’s ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.”

 

“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

Plaatselijke regel
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel:
Matchplay — verlies van de hole
Strokeplay — twee slagen

Handicap tabellen

► Playing handicap dames

► Playing handicap heren