Lidmaatschap

Als u de golfsport wilt beoefenen in een prachtige omgeving op een prachtige baan met een bloeiend verenigingsleven, nodigen wij u van harte uit een lidmaatschap te overwegen. Golfclub Broekpolder heeft regelmatig plaats voor nieuwe leden.

Voor degenen die interesse hebben om lid te worden van Golfclub Broekpolder geldt een statutair vastgelegde toelatingsprocedure. Dat houdt onder andere in dat een kandidaat-lid voorgedragen kan worden door drie referenten: meerderjarige leden van Golfclub Broekpolder die tenminste drie jaar lid zijn, het kandidaat-lid persoonlijk kennen en die van de kandidatuur op de hoogte zijn.

Lidmaatschapsvormen

Gewoon lidmaatschap
3 categorieën (leeftijd op 1 januari)
— 25 t/m 27 jaar
— 28 t/m 32 jaar
— 33 jaar of ouder
Jeugdlidmaatschap
3 categorieën (leeftijd op 1 januari)
— t/m 17 jaar
— 18 t/m 20 jaar
— 21 t/m 24 jaar
Expatriate membership Tijdelijk lidmaatschap voor personen die op expatriate basis in Nederland werken. Het secretariaat kan u informeren over de voorwaarden.

Het lidmaatschap kan per kwartaal ingaan.

Geïnteresseerden kunnen bij het secretariaat een aanmeldingsformulier opvragen. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dit houdt in dat u uw lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd moet hebben.