Kick Off ‘Leden werven nieuwe leden’

Tijdens de Kick Off op dinsdag 11 september (van 20.00 uur tot 22.00 uur) bespreken we de belangrijkste uitgangspunten en doelen van het initiatief en is er ruimte voor vragen. Maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag! Dat doen we in kleine groepjes leden die goed ingevoerd zijn binnen dezelfde golfclubs, sportverenigingen, buurten, regio’s of andere verbanden. Het is de bedoeling dat deze groepjes in de toekomst steeds meer als ‘zelfstandige cellen’ gaan opereren en elkaar helpen, inspireren en stimuleren. Hiervoor leggen we de basis tijdens de Kick Off. We spreken af hoe we aan de slag gaan en inventariseren welke huidige leden we er nog graag bij zouden willen betrekken. En we maken natuurlijk een start met het identificeren van potentieel interessante nieuwe leden.

De Kick Off is voor iedereen die zich aangesproken voelt door het initiatief ‘Leden werven nieuwe leden‘ en hier een steentje aan wil bijdragen. Geef je op via jeroen@meijering.biz.

Introductieregeling

Leden van Broekpolder die, in het kader van het initiatief ‘Leden werven nieuwe leden’ potentiële nieuwe leden willen uitnodigen om een keer op Broekpolder te komen spelen kunnen hiervoor een gratis greenfee aanvragen zodat ze het potentiele nieuwe lid kunnen vrijhouden.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag loopt via een coordinator (voorlopig Jeroen Meijering) van het initiatief “Leden werven nieuwe leden” of indien afwezig/niet bereikbaar de penningmeester (Kees Reckers). Deze bevestigt de gratis greenfee aan het secretariaat/caddiemaster en het lid.
  • Doel van het spelen is het potentiële nieuwe lid kennis te laten maken met de baan, club en/of andere leden en zijn/haar interesse voor het lidmaatschap te peilen. Het is uitdrukkelijk geen vervanging van reguliere introducties die leden toch al met hun eigen relaties zouden willen doen.
  • Na afloop van het rondje wordt even verslag uitgebracht over de interesse van het potentiële nieuwe lid aan een coordinator van het initiatief.
  • De gratis greenfee is in principe eenmalig per potentieel nieuw lid, tenzij hij/zij serieuze interesse heeft en door het lid voorgesteld moet worden aan andere leden (bijvoorbeeld om als referent op te kunnen treden). Leden mogen uiteraard ook meerdere potentiële nieuwe leden uitnodigen (gezamenlijk of op een ander moment).