» Jeugd weer aan het golfen

Jeugd weer aan het golfen

door George Nadorp

Na bijna twee maanden was de baan afgelopen zaterdag eindelijk weer open, althans voor onze leden jonger dan 19 jaar.
Het was heel goed om de jeugd weer aan het golfen te zien. Tegelijkertijd ook wel zuur voor de andere leden die nog niet de baan in mochten. Maar gelukkig is dat leed binnenkort ook weer geleden.

Er zijn een groot aantal voorzieningen aangebracht om aan de gestelde regels te voldoen. Dit was noodzakelijk om een fiat van de gemeente Vlaardingen te krijgen om open te mogen. Denk aan looproutes, kiss & ride op de parkeerplaats, et cetera. Het vele rood-witte lint, de pijlen en andere borden doen de doorgaans mooie natuur op en rond Broekpolder weinig goed. Maar als je eenmaal hebt afgeslagen is het weer als vanouds genieten, zelfs in de rough is het tegenwoordig prima toeven.

Afgelopen weekend was de baan dus open en daar heeft onze jeugd gretig gebruik van gemaakt.

Er kon gestart worden van 10 tot 12 uur en vrijwel alle beschikbare starttijden zijn benut. De jeugd en de ouders hebben zich allemaal voorbeeldig gedragen door de gestelde regels te volgen.
De meesten speelden 18 holes door twee keer de eerste negen te spelen. Bij dit alles is er maar kort tijd om even in te slaan want volgens het protocol mag je maximaal 30 minuten voor de starttijd aankomen. Maar dat ging allemaal goed en er was begrip. Zeker omdat bij overtreding van de regels de gemeente maatregelen kan nemen die voor de club vervelende gevolgen kan hebben, to say the least. Daar hebben wij dan ook allemaal nauwgezet op toegezien.

Vanuit de Jeugdcommissie en namens alle jeugdleden willen wij iedereen bedanken voor al het werk dat zij hebben gedaan om de baan open te krijgen. Met name Enno, Bas, Fred, Dave en de pro’s (James en Eric) hebben veel tijd en werk verzet. Zonder hun inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Komend weekend volgen we hetzelfde schema en aanstaande vrijdag beginnen we weer met de jeugdlessen. Vanzelfsprekend blijven wij het protocol volgen en zullen daar streng op toezien. Voor ons als oudere leden (>18 jaar) die toezicht hielden afgelopen weekend, was het een bijzondere ervaring om hele dagen op de club te zijn zonder te mogen spelen.