» Info-avond baanrenovatie

Info-avond baanrenovatie

Beste leden,

De afgelopen maanden is er, ondanks de coronabeperkingen en vertragingen, doorgewerkt aan de plannen voor renovatie van de greens en aanpassingen in de baan en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden.
In de ALV van 12 juni jl. hebben we al iets kunnen zeggen over de stand van zaken, maar we willen en kunnen u nu meer in detail informeren over het resultaat van de voorbereidingen van het plan en de kosten.
Daarom nodigt het bestuur u uit voor een info-avond op maandag 6 juli a.s. om 20.00 uur op de drivingrange. Daar kunnen we met inachtneming van de toepasselijke coronamaatregelen een presentatie houden, vragen beantwoorden en met u in discussie gaan. Uiteraard worden geen besluiten gevraagd, het gaat om het geven van informatie en uw input en reacties daarop.

Het verzoek is wel u vooraf aan te melden bij ons secretariaat, dit kan tot en met donderdag 2 juli. Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur