Bezoekers

Broekpolder kent geen starttijden. Informatie over de baanbezetting kunt u vinden op de homepage en op de langere termijn onder Clubagenda. Ook de caddiemaster kan informatie over de baanbezetting geven. Vertoon van uw NGF lidmaatschapspas is verplicht.

De caddiemaster bepaalt de speelmogelijkheden in verband met de bezetting van de baan. Om teleurstelling te voorkomen is het aan te bevelen vooraf contact op te nemen (010-2495556).

Met uitzondering van het restaurant, kunt u op Golfclub Broekpolder uitsluitend betalen met bankpas of creditcard.

Introducés
Leden kunnen met maximaal twee introducés spelen. Introductie zonder dat het introducerende lid mee speelt, is niet mogelijk. Een Broekpolderlid kan onbeperkt een niet-lid introduceren. Als gast kunt u maximaal 4x per jaar geïntroduceerd worden.

Parkeren
Direct bij het clubhuis zijn parkeerplaatsen. Als het parkeerterrein vol is, kunt u parkeren in de berm langs de toegangsweg. Doorrijden naar de driving range is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vereniging Golfclub Broekpolder is beperkt tot hetgeen is gedekt onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering zoals die is afgesloten door de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verwisseling van persoonlijke eigendommen.

Huisregels
De leden van Broekpolder hechten aan stijl en prettige omgangsvormen. Zij stellen het op prijs wanneer leden en gasten zich op gepaste wijze gedragen en kleden.
– in het restaurant zijn golfschoenen alleen toegestaan op de houten vloer,
– u verfrist en verkleedt zich voor het diner (tenminste ‘smart casual’, geen golfkleding),
– honden zijn niet toegestaan in de baan en het clubhuis.
Zie ook onder ‘Baangebruik, veiligheid en etiquette’.

Gasten in het kader van de Hospitality regeling
Met de “oude” banen is een afspraak gemaakt omtrent het op elkaars banen spelen tegen een gereduceerd tarief.  Het gaat om de volgende clubs: Eindhovensche , Haagsche, Kennemer, Noordwijkse, Rosendaelsche, Toxandria, de Pan , Hilversumsche en Broekpolder. Met de Keppelse, Amsterdamse en de Sallandsche heeft Broekpolder eenzelfde afspraak. Vooraf dient altijd telefonisch bij de caddie master  te worden geïnformeerd of gespeeld kan worden. Als randvoorwaarde geldt een maximum vereiste handicap van 24, maximaal 7  spelers per keer en per speler maximaal  5 keer per jaar.

Businesspartners
Businesspartners kunnen gebruik maken van de hun ter beschikking gestelde ‘speelrechtkaarten’. Deze worden bij aanvang van het seizoen door de bedrijven gekocht en zijn gemaximeerd in aantal. Op de kaart wordt bij gebruik een datumstempel gezet.
Deze speelrechtkaarten kunnen alleen gebruikt worden na (telefonisch) overleg met de caddiemaster. Het boeken van een starttijd is niet mogelijk. Er wordt een maximale handicap van 28 gehanteerd.

Deelnemers aan wedstrijden van derden en bedrijfsdagen
Teereservering voor een groep is mogelijk op maandag- en woensdagmiddagen. Meer informatie hierover is bij het secretariaat verkrijgbaar. De maximale handicap is 28.

Professionals
Alle professionals en assistent-professionals in Nederland die in het bezit zijn van een PGA-kaart kunnen gratis spelen op alle bij de NGF aangesloten banen. Legitimatie is verplicht.

Gebruikers van de driving range
Niet-leden die les hebben van de professionals van Broekpolder kunnen voor en na de les gratis gebruik maken van de driving range.
Niet-leden, zijnde ouder(s) of verzorgers van kinderen die het jeugdprogramma volgen, kunnen tegen betaling van € 10,– gebruik maken van de driving range tijdens de groepslessen en groepswedstrijden van het jeugdprogramma.
Businesspartners die met gasten gebruik maken van de speelrechtkaarten en/of deelnemen aan een bedrijvendag, kunnen gratis gebruik maken van de driving range en de puttinggreen.