» Een aantal golfregels belicht in herfstachtig weer

Een aantal golfregels belicht in herfstachtig weer

Naast de baanrenovatiewerkzaamheden staat onze baan nu ook onder invloed van herfstachtige omstandigheden. Dat betekent nattere perioden en daarnaast ook veel bladeren op de baan. Voor alle volledigheid besteden wij aandacht aan drie regels die in deze omstandigheden relevant kunnen zijn.

  1. Plaatsen in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager (ofwel: plaatsen op de fairway): als de bal in deze delen van het algemene gebied ligt, mag de bal worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. Let wel: slechts één keer plaatsen, want als de bal eenmaal is geplaatst, is de bal weer in het spel (Tijdelijke plaatselijke regels en Regel 14.2b).
  2. De ingebedde bal: als de bal is ingebed in zijn eigen pitchmark in het algemene gebied, mag de bal worden gedropt. De tijdelijke plaatselijke regels bieden al soelaas in het geval dat de bal ligt in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager (zie 1. hierboven), maar weet dat de ingebedde bal dus ook in de rough mag worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en gedropt zonder straf (Regel 16.3).
  3. Bladeren in bunkers: ook dit komt in deze tijd van het jaar veelvuldig voor op onze baan. Vroeger niet, maar onder de huidige regels wel; dergelijke blaadjes in de bunker mogen worden verwijderd zonder straf, maar wel zonder de bal te bewegen (Regel 12.2a).

Uit het golfleven gegrepen… de plag en de afslagplaats

U staat op de afslagplaats van hole 12. De drive die u in gedachten had, pakt ietwat anders uit. U raakt de grond vóór de bal, de bal komt minder ver dan gehoopt en het resultaat van uw slag is daarenboven een flinke plag die een paar meter verderop op de grond valt. Uw flightgenoot stelt dat de regels vanaf 2019 voorschrijven dat in dit soort gevallen de uitgeslagen plag, ook op de afslagplaats, moet worden teruggelegd. Heeft hij gelijk?

Om maar direct met het korte antwoord te beginnen: uw flightgenoot heeft geen gelijk. Er is geen regel die bepaalt dat in dit geval de uitgeslagen plag moet worden teruggelegd. Sterker, we moeten hier met name kijken naar onze plaatselijke regels. Daarin is opgenomen onder het kopje ‘Zorg voor de baan en etiquette’, dat uitgeslagen plaggen moeten worden teruggelegd, behalve op de afslagplaats. Hier verder op voortbordurend passen drie opmerkingen.
Allereerst, dit beeld is niet overal gelijk. Dat wil zeggen, veel banen hebben deze (plaatselijke) regel in het leven geroepen. Maar niet alle … `Zo zijn er banen die bij de plaatselijke regels wel benoemen dat plaggen moeten worden teruggelegd, maar niet expliciet benoemen dat dit niet geldt voor de plaggen die uit de afslagplaats worden geslagen. En er zijn ook banen die expliciet voorschrijven dat plaggen op de afslagplaats (ook) moeten worden teruggelegd. Ander voorbeeld: de NGF geeft in haar voorlichtingsfilmpje over ‘de afslagplaats’ aan dat plaggen geslagen bij een oefenswing moeten worden teruggelegd. Een kennelijk verschil tussen plaggen geslagen met een oefenswing en de echte slag?
Ten tweede, wat is de achterliggende reden dat op de afslagplaats plaggen (in de veelheid van gevallen) niet moeten worden teruggelegd? Hierover leest u met name dat, omdat de afslagplaats een klein gebied is, teruggelegde plaggen uiteindelijk instabiliteit op de afslagplaats kunnen veroorzaken voor de volgende spelers (die bijvoorbeeld in een dergelijke plag opteeën of met een voet op een teruggelegde plag gaan staan).
Ten derde, en zou ten overvloede moeten zijn, zorg voor de baan betekent dat op andere plekken dan de afslagplaats plaggen gewoon moeten worden teruggelegd. Heel wezenlijk voor het behoud van de baan. Toch zien wij nog te vaak niet teruggelegde plaggen. Op de fairway , maar ook in de (semi-)rough. Laten we hier allen met de grootst mogelijke zorg voor de baan aandacht voor hebben. Dus: terugleggen en zorgvuldig licht aanstampen.

Kortom, wat hiermee nog eens duidelijk wordt:

  • Vergewis u goed van de plaatselijke regels van de baan waarop u speelt. Deze bevatten handige en belangrijke informatie.
  • Blijf goed zorgen voor de baan. Daar hoort ook bij dat geen onnodige schade wordt veroorzaakt aan de baan. Maak daarom ook geen volle oefenswings op de afslagplaats. Hiermee wordt het risico voorkomen dat er onnodig plaggen uit de afslagplaats worden geslagen. Leg plaggen op de afslagplaats niet terug, maar plaggen op andere plekken in de baan: graag terugleggen!

Namens de regelcommissie, Erwin Verweij

(Voor de liefhebbers: Regel 1.2a als ook onze plaatselijke regels. Enne … indien u ook een ‘regel-interessante’ situatie hebt meegemaakt op onze baan, meldt het ons: regelcommissie@golfclub-broekpolder.nl).