» De kink & de kabel

De kink & de kabel

Toekenning van het internationaal erkende GEO (Golf Environment Organization)-certificaat is een voorwaarde van de NGF om belangrijke wedstrijden te kunnen organiseren. Broekpolder heeft dit certificaat sinds 2012 en wil dit natuurlijk graag behouden. Voor de Flora & Fauna commissie is dit een belangrijke activiteit.

Naast zorgvuldig beheer en beleid op het gebied van flora en fauna zijn ook energiebesparing en het verminderen van CO₂-uitstoot belangrijke voorwaarden voor dit certificaat. Reeds voltooide projecten zijn in dit kader verbeterde gebouwisolatie door vervanging van de oude (terras)ramen, aanbrengen van dakisolatie en verlaging van stroomverbruik door aanbrengen van LED-lampen. Bovendien werden in 2018 drie warmtepompen voor de warmwatervoorziening en verwarming in het clubhuis geplaatst. Hierdoor is het gebruik van propaangas voor deze doeleinden en de CO₂-uitstoot praktisch tot nul gereduceerd.

In december 2019 is op advies van de F&F commissie besloten de verdeelkasten in het transformatorhuisje op de parkeerplaats en die bij de greenkeepersloods uit veiligheidsoverwegingen te vervangen én op de greenkeepersloods 192 zonnepanelen te plaatsen. Eind februari van dit jaar kregen wij van de overheid de formele toezegging dat voor beide projecten 35% subsidie was toegekend, plus een subsidie gedurende 15 jaar op de door ons terug geleverde stroom.

Ongeveer op hetzelfde moment kregen wij te horen dat de beoogde leverancier van de zonnepanelen met de noorderzon was vertrokken. Gelukkig bleek het vinden van nieuwe mogelijke leveranciers geen probleem.

Helaas -en nu komt de kink!- bleek bij het uitwerken van de aangevraagde offertes voor de zonnepanelen dat de kwaliteit en de capaciteit van de 340 meter lange koperen kabel tussen de greenkeepersloods en het transformatorhuisje ongeschikt is. De kabel bleek verschillende doorsneden te hebben. Hierdoor is het niet mogelijk de door de zonnepanelen  opgewekte  stroom van de loods naar het transformatorhuisje te transporteren. Ook zonder zonnepanelen blijkt de bestaande kabel alleen al uit veiligheidsoverwegingen aan vervanging toe, helaas……

Deze tegenvaller heeft de F&F commissie er onlangs toe gebracht het bestuur te adviseren voorlopig af te zien van het plaatsen van zonnepanelen. Het vervangen van de gebleken krakkemikkige kabel verdient prioriteit. En dat gaat inderdaad  nog dit jaar gebeuren.

Gezien de plannen ter verbetering van  de baan is er op korte termijn geen ruimte om óók nog te investeren in de zonnepanelen. Het “vergroenen” van onze stroomvoorziening laat wat langer op zich wachten, maar u kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan doen al het voorbereidende werk tot een zonnig  einde te brengen!