» Competitiereglement 2022

Competitiereglement 2022

Aanleiding
Golfclub Broekpolder (verder BP) heeft de afgelopen jaren haar ledenbestand zien groeien en inmiddels is het maximaal aantal leden bereikt. Veel van de nieuwe leden zijn fanatieke en frequent spelende golfers die massaal aan de ‘prestatie-clubwedstrijden’ meedoen. Daarbij komt dat de NGF-competitie binnen BP van oudsher grote belangstelling heeft getuige het grote aantal teams (36!) dat meedoet. De zondag-, en vrijdagcompetitie zijn inmiddels maximaal benut (10 teams) zodat uitbreiding onmogelijk is.
Vanwege Covid-19 heeft de competitie in 2020 en 2021 geen doorgang kunnen vinden waardoor de belangstelling in 2022 naar verwachting niet kleiner zal zijn. Alles tezamen verwachten wij een substantiële overschrijving vanuit de leden. Daarop anticiperend beogen wij met het competitie reglement (transparante maar vooral tastbare deelname-, en selectiecriteria) chaos te voorkomen en teleurstelling te beperken.

Doelstelling & selectie
Met de kernteams (hoofdklasse) wordt ernaar gestreefd een zo sterk mogelijk team op te stellen. Daarmee is de minimale inzet handhaving in de klasse en streven we naar het kampioenschap.
De definitieve teamindeling wordt bepaald op basis van prestaties in wedstrijden en onderlinge competitie binnen de selectiegroep. De commissie Topgolf (verder TG) bepaalt de teamindeling in nauwe samenspraak met de pro’s.
Bij de teams die in de 1e klasse uitkomen staat prestatie ook op de eerste plaats. De minimale inzet is handhaving in de klasse en met een serieuze ambitie naar het kampioenschap en/of promotie. Definitieve team indeling op basis van handicap, prestaties (scores) in wedstrijden en inzicht TG.
Bij de overige teams, die in lagere klassen uitkomen, gelden geen bijzondere doelstellingen. Gezelligheid is een belangrijke factor. Er wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met vriendengroepen en bestaande teams maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
TG bepaalt de definitieve team indeling.

Deelname criteria
Voor alle teams, behalve de teams die uitkomen in de hoofdklasse, gelden voor 2022 deelname criteria. De inzet is om de potentiële groep van competitiespelers te beperken. Voor de heren senioren 18 holes competitie gelden geen deelname criteria (bij overschrijving selectie op basis van loting).
Lidmaatschap BP: minimaal 12 maanden (peildatum: 1 augustus 2021)
Deelname aan minimaal 4 Q-wedstrijden van BP, waarvan minimaal 2 maandbekers. (peildatum: einde voorafgaand kalenderjaar)
Vanaf 55 jaar verplicht spelen in de senioren, vanaf 50 jaar op basis van eigen keuze; dames (dinsdag) of dames senioren (donderdag); heren (zondag) of heren senioren (vrijdag)

De definitieve opstelling van de hoofdklasse teams wordt gedaan vanuit een selectiegroep. Deze selectiegroep wordt samengesteld door de TG op basis van handicap en prestaties in wedstrijden (club & nationaal) en men wordt hiervoor uitgenodigd. Eventuele nieuwe leden met een lage handicap en potentieel geschikt voor de kernteams, kunnen voor de selectie worden uitgenodigd (minimum van 12 maanden lidmaatschap is dan niet van toepassing). Voor de jeugdteams, 6 in totaal met 4 spelers per team (J1 & J2 hoofdklasse en J3, J4, J5 en J6 1e klasse), geldt een apart reglement.

Samenstelling teams
Om meer spelers de kans te geven mee te doen aan de NGF-competitie worden afhankelijk van de klasse meer dan 6 spelers ingedeeld. Er zijn immers altijd agenda problemen en niet iedereen kan elke ronde meespelen. De teams moeten zelf bepalen wie wanneer speelt zolang het maar evenredig wordt verdeeld. Dit geldt natuurlijk alleen bij overschrijving van het aantal beschikbare plekken in de teams.
Hoofdklasse: 6 spelers

In principe spelen alle opgestelde spelers alle wedstrijden. Bij afmeldingen of blessures wordt de speler vervangen door een vaste invaller uit het lagere team. Deze volgorde wordt bepaald bij de definitieve indeling.
1e klasse: 7 spelers
Alle spelers spelen een, zo mogelijk, evenredig aantal wedstrijden.
2e klasse en lager: 8 (of maximaal 9) spelers
Alle spelers spelen een, zo mogelijk, evenredig aantal wedstrijden.

Loting
Mochten er op basis van de bovenstaande procedures nog steeds meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken dan beslist het lot. De TG zal, onder onafhankelijk toezicht, het surplus aan inschrijvingen uitloten. Degenen die eventueel worden uitgeloot zijn de volgende 3 jaar vrijgesteld voor de loting.

Overzicht teams 2022

Team cie TG Dag Klasse Holes Poule Spelers reserves Tot
Dames zondag
Dames 1 cie TG zondag 1ste klasse 36 D6 6 0 6
Dames 2 cie TG zondag 1ste klasse 36 D3 6 1 7
Dames 1-27 zondag 2de klasse 27 D218 6 3 9
Dames 2-27 zondag 3de klasse 27 D233 6 3 9
Dames Dinsdag
Dames 1 dinsdag 1ste klasse 27 D307 6 1 7
Dames 2 dinsdag 1ste klasse 27 D312 6 1 7
Dames 3 dinsdag 2de klasse 27 D320 6 3 9
Dames 4 dinsdag 2de klasse 27 D318 6 3 9
Dames 5 dinsdag 2de klasse 27 D315 6 3 9
Heren Zondag
Heren 1  cie TG zaterdag hoofdklasse 36 H2 6 0 6
Heren 2  cie TG zondag hoofdklasse (res) 36 H101 6 0 6
Heren 3  cie TG zondag hoofdklasse (res) 36 H104 6 0 6
Heren 4 zondag 1ste klasse 36 H106 6 1 7
Heren 5 zondag 3de klasse 36 H121 6 3 9
Heren 1-27  cie TG zondag hoofdklasse 27 H120 6 0 6
Heren 2-27 zondag 4de klasse 27 H260 6 3 9
Dames senioren
Dames 1 sr cie TG donderdag hoofdklasse 27 M3 6 0 6
Dames 2 sr donderdag 1ste klasse 27 M6 6 1 7
Dames 3 sr donderdag 3de klasse 27 M27 6 3 9
Dames 4 sr donderdag 4de klasse 27 M35 6 3 9
Heren senioren
Heren 1 sr cie TG vrijdag hoofdklasse 27 P4 6 0 6
Heren 2 sr vrijdag 1ste klasse 27 P6 6 1 7
Heren 3 sr vrijdag 2de klasse 27 P20 6 3 9
Heren 4 sr vrijdag 2de klasse 27 P19 6 3 9
Heren 5 sr vrijdag 3de klasse 27 P23 6 3 9
Heren 6 sr vrijdag 4de klasse 27 P47 6 3 9
Heren 7 sr vrijdag 5de klasse 27 P89 6 3 9
Heren 8 sr vrijdag 5de klasse 27 P70 6 3 9
Heren 1 sr-18 vrijdag 1ste klasse 18 P212 6 1 7
Heren 2 sr-18 vrijdag 3de klasse 18 P222 6 3 9