» Club » Lidmaatschap

Lidmaatschap

Als lid van Golfclub Broekpolder speelt u midden in de natuur op een prachtige en uitdagende baan in de regio Rotterdam. Wij nodigen u van harte uit een lidmaatschap te overwegen.

Geen starttijden

Golfclub Broekpolder kent geen starttijden. Als lid kunt u vrijwel altijd terecht om individueel een ronde te spelen en dankzij een bloeiend verenigingsleven kunt u iedere week deelnemen aan in clubverband georganiseerde wedstrijden. Daarnaast is Golfclub Broekpolder met een groot aantal teams sterk vertegenwoordigd in de jaarlijkse NGF-golfcompetities.

Nieuwe leden

Golfclub Broekpolder heeft regelmatig plaats voor nieuwe leden. Voor degenen die belangstelling hebben geldt een statutair vastgelegde toelatingsprocedure; houdt u rekening met een minimale periode van zes weken tussen aanvraag en effectuering van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan per kwartaal ingaan. Bij het secretariaat kunt u een aanmeldingsformulier opvragen. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

Lidmaatschapsvormen

Gewoon lidmaatschap

3 categorieën (leeftijd op 1 januari)

  • 25 t/m 27 jaar
  • 28 t/m 32 jaar
  • 33 jaar of ouder

Jeugdlidmaatschap

3 categorieën (leeftijd op 1 januari)

  • t/m 17 jaar
  • 18 t/m 20 jaar
  • 21 t/m 24 jaar

Expatriate Membership

Tijdelijk lidmaatschap voor personen die op expatriate basis in Nederland werken. Het secretariaat kan u informeren over de voorwaarden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dit houdt in dat u uw lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd moet hebben.

Lidmaatschap opzeggen