Businesspartnership

Businesspartner worden van Golfclub Broekpolder?

Golfclub Broekpolder kent een lange traditie inzake businesspartners, die verbonden zijn aan de golfclub.
Businesspartners van Golfclub Broekpolder zijn veelal bedrijven uit de Rotterdamse regio, die het belangrijk vinden hun relaties op hoog niveau te ontvangen voor een eerste klas golfbeleving.
Eén ding hebben zij gemeen: zij maken graag en frequent gebruik van de mooie golfbaan en de faciliteiten die het businesspartnership hen te bieden heeft.
Businesspartners kunnen gebruik maken van de golfbaan en de faciliteiten van de club. Broekpolder biedt verschillende bedrijfspartnerpakketten aan met onder andere een bedrijfscompetitie en een aantal speelrechtkaarten.

En vanzelfsprekend wordt de bedrijfsnaam in de hal van het clubhuis en op de website vermeld.
Businesspartners worden in de gelegenheid gesteld een advertentie te plaatsen in het clubblad of het jaarboekje. Zoals al aangegeven: de club organiseert een Businesspartnercompetitie, waaraan het bedrijf met zijn relaties kan deelnemen en ook is er een jaarlijkse Bestuur-Businesspartner dag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een eigen golfdag te organiseren, die geheel naar eigen wens kan worden ingericht.

Is uw belangstelling gewekt? Neemt u daartoe contact op met onze commissaris externe betrekkingen de heer J.Siertsema via 06 55 36 13 94.