» Aanpassing baanhandicap voor wedstrijden

Aanpassing baanhandicap voor wedstrijden

Door Jaap Deckers

Het WHS blijft de gemoederen bezig houden. Het lijkt er op dat vooral de omzetting van de data naar de NGF problemen met zich mee brengt.

– Q kaarten op 9 holes;
– Playing Course Conditions (PCC), en
– uitrekenen dagresultaat op basis van slagen en/of stableford punten.

De WHS baanhandicap is bedoeld om spelers van verschillend niveau “fair” tegen elkaar, in matchplay dus, te laten strijden. Voor wedstrijden met groepen spelers, zoals strokeplay, stableford en tegen par, wordt een kleine correctie op de baanhandicap toegepast, waardoor er (net als voorheen) een playing handicap ontstaat. Deze telt 95% slagen van de baanhandicap. Echter, voor de berekening van de baanhandicap wordt nog steeds uitgegaan van 100% van de toegekende slagen. Dus bij qualifying wedstrijden wordt de eindstand berekend op basis van 95% van de slagen, maar blijft de berekening van de baanhandicap in het systeem gebaseerd op 100% van de toegekende slagen.

Q kaarten op 9 holes
Zoals bekend is het ook mogelijk Q kaarten te lopen over 9 holes. Maar pas op, het resultaat kan tegenvallen. In het verleden kreeg de speler 18 Stableford punten “cadeau” op de niet gespeelde holes, maar vanaf nu worden slechts 17 Stableford punten toegekend. Of (in slagen): niet zoals toen (virtueel) 9 maal netto par, maar nu 8 maal netto par en 1 maal netto par plus 1. Ook van belang: door afronding van de het aantal toegekende slagen (door de halvering) kan het aantal te verkrijgen slagen op de gespeelde negen holes en op de niet gespeelde (virtuele) holes van elkaar verschillen. Als de speler op de niet gespeelde 9 holes meer slagen krijgt, zal het berekende dagresultaat hoger uitvallen. Bovendien: als veel spelers een goede kaart lopen kan de PCC ook nog van invloed zijn (zie hieronder).

Playing Course Conditions (PCC)
Na het inleveren van een nieuwe score die een van de reeds aanwezige (beste) scores vervangt, is de nieuwe handicap direct zichtbaar (bijvoorbeeld in E-Golf4U). Maar dat is voorlopig. Want het kan zijn dat ook andere spelers goede Q kaarten scores hebben ingeleverd op dezelfde speeldag. Als dat het geval is, kan de NGF ‘s nachts de PCC op (bijvoorbeeld) -1 zetten, waardoor het uiteindelijke dagresultaat (in dit geval) met 1 slag toeneemt. Dit kan dan weer leiden tot een (kleine) aanpassing van de handicap naar boven. Inmiddels blijkt de PCC op dit moment wel erg vaak -1 te zijn. Dat is niet zoals het bedoeld is. De NGF is gevraagd hiernaar te kijken.
Berekenen van dagresultaat (Score Differential) op drie manieren

Op basis van slagen:
Ronde van 88 slagen (na correctie extreem hoge scores**) op gele tees.
Formule: Dagresultaat = Standaard baan / SR BP * (Aangepaste Bruto Score – Course Rating)
Dagresultaat: 113 / 133 * (88 – 72,4) of 0,84 * 15,6 = 13,1
**PS: Hoge scores aanpassen naar netto par + 2 (netto double bogey) indien van toepassing.

Op basis van Stableford punten:
Speelster van rode tees, krijgt 16 slagen, heeft 34 Stableford punten behaald.
Formule: Dagresultaat = 113 / SR BP * ((par + baanhandicap) – (behaalde punten – 36) – CR))
Dagresultaat: 113 / 133 x ((72 + 16) – (34 – 36) – 74,2) = 0,84 * (90 – 74,2) = 13,3

Alternatieve schatting (quick and dirty)
Een speler met handicap 8 krijgt 10 slagen en behaalt 40 Stableford punten, 4 slagen beter dan de baanhandicap. De gespeelde baanhandicap is dan 6 (want 10 – 4 = 6). Dat komt – zie de handicappentabel – overeen met een handicap tussen de 4,2 en 5,0. Dagresultaat is dan ongeveer 4,6.